skugga 0skugga 0
skugga 0

Företaget

Företaget startades redan 1907, men då under namnet Gudmundssons Bageri och var beläget på Näset.  1942 övertog August Perers bageriet och efter ett antal olika adresser så flyttades slutligen verksamheten år 1973 till nybyggda  lokaler på våran nuvarande adress Verkstadsvägen 25 i Hälsinggården.

De nuvarande ägarna Johan Forsling och Bengt Svensson köpte och tog över företaget vid årsskiftet 2005/2006. Våren 2018 köpte Johan ut Bengt ur företaget, och driver det nu i egen regi.

Dessa två ägare har lite olika bakgrund, Johan har sedan
år 1989  t arbetat på Perers, så han känner till företaget väl. Bengt arbetar idag både på Perers och som ekonom i Svenska kyrkan.

Johan och Bengt har haft målet klart ända från den dag de tog över Perers att driva företaget framåt och utöka både kundkretsen samt utbudet på produktsidan.

Dessa mål har det hitintills uppfyllt gott och väl, kundkretsen samt produkterna har ökat en hel del. Perers har stått sig väl i konkurensen med de andra bagerierna.
lager av nybakat brodlager av nybakat brod
lager av nybakat brod
Här ser ni lagret med allt nybakat bröd
Vi i bakgrunden Vi i bakgrunden
Vi i bakgrunden
Vi som bakar